DU ER HER: Forside / jobcenter

Jobdk er en af de mest benyttede private aktører indenfor beskæftigelsesområdet for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige.


Vi samarbejder med jobcentre over hele landet om at løse opgaver inden for dagpenge-, ledighedsydelse-, sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet.

Jobdk udarbejder og varetager fleksible forløb - gerne i samarbejde med jobcentret. Vores forløb tager altid udgangspunkt i de specifikke udfordringerne, de forskellige målgruppe står overfor. Vores rådgivnings- og vejledningspraksis er metodisk opdelt i en individuel og en gruppebaseret indsats, som supplerer hinanden.

Gennem en velafprøvet, konfronterende metode og pædagogisk tilgang er vi i stand til, på kort tid, at flytte kandidaten fra A til B.

Vores målsætning er altid, at kandidaten hurtigst muligt bliver selvforsørgende.

Vores tilgang er meget virksomhedsrettet, og vi bruger derfor ofte redskaber som virksomhedspraktik, offentligt og privat løntilskudsjob som løftestang til udplacering i job. Jobdks virksomhedskonsulenter og aktive virksomhedsnetværk spiller derfor en afgørende rolle i opgaveløsningen. Det er kompetencer inden for rådgivning og vejledning, undervisning, personligt salg og coaching, som tilbydes vores kandidater.

Jobdk ser sig selv som en solid og troværdig samarbejdspartner inden for beskæftigelsesindsatsen. Vi er overbeviste om, at vi som samarbejdspartner til jobcentrene er i stand til at imødekomme de mange interesser, som både kandidater og jobcentret har, og går til opgaven med stor faglig tyngde og engagement.